Privacy verklaring

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring beschrijft hoe Mon Security Services B.V. (“wij”, “ons” of “onze”) persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt en beschermt die u aan ons verstrekt via onze website, onze diensten of anderszins in contact met ons. Wij nemen uw privacy serieus en zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Welke informatie verzamelen we:

  • Persoonlijke identificatiegegevens zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer wanneer u zich registreert voor onze diensten of contact met ons opneemt.
  • Informatie over uw gebruik van onze website, zoals logbestanden, gegevens over uw browser, pagina’s die u bezoekt, enz.
  • Informatie die u verstrekt tijdens communicatie met ons via e-mail, telefoon of anderszins.

Hoe gebruiken we uw informatie:

  • Om onze diensten aan u te leveren en te ondersteunen.
  • Om te reageren op uw vragen en verzoeken.
  • Om onze website en diensten te verbeteren.
  • Voor marketingdoeleinden, zoals het sturen van promotionele e-mails waarvoor u zich op elk moment kunt afmelden.

Hoe beschermen we uw informatie:

We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

Delen van informatie:

We zullen uw persoonlijke gegevens niet verkopen, verhuren of verhandelen aan derden, tenzij we uw toestemming hebben of wettelijk verplicht zijn dit te doen.

Cookies:

Onze website maakt gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren. U kunt cookies beheren in uw browserinstellingen, maar houd er rekening mee dat sommige functies van de website mogelijk niet correct werken als u cookies uitschakelt.

Bewaartermijn van persoonsgegevens:

We bewaren uw persoonlijke gegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is. In het algemeen bewaren we persoonsgegevens niet langer dan twee jaar na het laatste contact met u, tenzij er een wettelijke verplichting is om ze langer te bewaren. Na afloop van de bewaartermijn zullen we uw persoonlijke gegevens veilig verwijderen of anonimiseren.

Uw rechten:

U hebt het recht om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens die wij bewaren en om te verzoeken dat wij onjuiste informatie corrigeren. U kunt ook verzoeken om verwijdering van uw persoonlijke gegevens. Neem contact met ons op via de onderstaande contactgegevens om uw rechten uit te oefenen.

Contact met ons opnemen:

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of over onze omgang met uw persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op via [contactgegevens].

Wijzigingen in deze verklaring:

We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring op elk moment bij te werken of te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden op deze pagina gepubliceerd en de datum van de herziening wordt bijgewerkt. We raden u aan deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen.